конспект лекций, вопросы к экзамену

Яким законом визначається розподіл речовин розчинених між двома рідкими фазами? Як цей закон використовують при екстракції рідин.

Розподіл розчиненої речовини між двома рідинами, що взаємно не змішуються, залежить від багатьох чинників: концентрації речовини, відносної кількості рідких фаз, можливості асоціації розчиненої речовини з розчинником, температури тощо. Відношення рівноважних концентрацій речовини, розчиненої у двох, що не змішуються, і рівних за об'ємом рідких фазах, при певній температурі — величина стала. Це співвідношення визначається розчинністю речовини в кожній із фаз і виражається законом розподілу Нернста:

К=С1/С2

де К — коефіцієнт розподілу;

С1 і С2 — концентрації речовини відповідно у фазах 1 и 2.

Вибір способу екстракції визначається величиною коефіцієнта розподілу К. Екстракція легко здійснюється, якщо К > 100, у цьому разі достатньо проведення дискретної екстракції у вигляді простого струшування, в інших випадках застосовують безперервну екстракцію — перколяцію, при К < 100 — багаторазову екстракцію.

Із закону розподілу випливає, що ступінь витяжки речовини при дробній екстракції вищий, ніж при одноразовій: доцільніше проводити екстракцію кілька разів невеликими кількостями розчинника, ніж здобувати речовину одним великим об'ємом екстрагента. Погано розчинні у воді речовини звичайно екстрагують 2—4 рази невеликими порціями розчинника.

28.02.2015; 18:00
просмотров: 1889