конспект лекций, вопросы к экзамену

Базові типи даних. Константи та змінні мови.Коментарі

Типи даних – це фундаментальне поняття будь-якої мови програмування і визначає множину допустимих значень для змінної або константи. Нижче наведені основні типи даних, визначених у мові VBA:

1.Byte (байт) 1 байт;  Ціле число від 0 до 255; 2. Boolean(логічний) 2 байти; Два значення: True або False. 3. Integer (ціле число) 2 байти % ; Ціле число від -32768 до 327687; 4. Long (довге ціле) 4 байти  & Ціле число від – 2147483 648 до 2147483 647; 5.Single(з плаваючою комою звичайної точності) 4 байти; 6. Double 8 байтів #;  7.Data(дата) 8 байт; Object(посилання на об’єкт)  4байти.

У програмуванні змінна використовується для тимчасового зберігання значень, значення змінної змінюються в процесі виконання програми. Змінну в програмі позначає її ім’я. Воно задається в оголошенні змінної разом з її типом.

Константа (іменована стала) – завжди має постійне значення. Один раз визначивши константи, на них можна посилатися з будь-якого місця програми. При необхідності дозволяється перевизначати константи у розділі оголошення констант.

У виразах програми можна вживати імена лише тих змінних, що означені в програмі й на момент обчислення виразу мають певні значення.

Один із способів надання значення змінній є використання оператора присвоювання „=”.

2. Оголошення змінної

Для оголошення змінної у програмі Microsoft Office необхідно надати їй певне ім’я і тип. Існує два види оголошень – явне та неявне. Неявне означає, що змінну не потрібно оголошувати перед використанням. Явне означає, що змінна має бути оголошена перед тим, як її ім’я використовується у програмі. Явне оголошення обов’язкове, якщо в області оголошень модуля написана інструкція Option Explicit. Змінні оголошуються на початку програми (процедури) або у будь-якому місці процедури до їх використання.

Для явного оголошення змінної використовуються такі ключові слова: Dim, Public, Private, Static.

Синтаксис:

Public | Private | Dim | Static

29.06.2015; 05:00
просмотров: 1416